La quotidianitat a carrer Blai s'ha tornat invivible. El passat 8 d’octubre a la biblioteca