Substituir i destruir les característiques i estils de vida propis.