Opinió Archive

On és el nostre melic?

Anar per la vida mirant-se el melic suposa esborrar del nostre radi d’acció a aquelles persones

Defensem el Barri

La forta pujada dels preus del lloguer, directament relacionada amb la gentrificació i la turistificació, està

Sostenibilitat, implicacions i cures

Ho debatim constantment en fòrums, trobades i jornades diverses. S’escolta, almenys en alguns àmbits, el discurs

Can Vies no es toca

Desde los barrios de Barcelona.