Davant del debilitament de l’Estat de benestar, sorgeix la necessitat de cooperar i buscar respostes col·lectives