El relat històric, en tant que construcció del passat des del present, mai no és neutre.